Spoločnosť MTZ Slovakia rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Čistenie a údržba komunikácii

Traktory Hattat rady A s úpravami firmy MTM Tech, s.r.o. pro využití traktoru v komunální oblasti.

V průběhu prvé poloviny 01/2015 připravila a provedla firma MTM Tech, s.r.o. prvou část plánovaného ověření použitelnosti traktoru řady Hattat A pro běžnou pracovní činnost v rámci standardních prací v komunální oblasti. Traktor Hattat A 100 byl dovybaven vpředu standardní upínací deskou DIN 76 060 vel. 3/5. Byly vyvedeny 3páry hydraulických rychlospojek + 1 kus rychlospojky přepadu dopředu k upínací desce DIN a v prostoru desky byla rovněž umístěna standardní 7- mi polová zásuvka pro připojení el. systémů připojovaných nástaveb. Po provedení těchto úprav byl traktor testován s několika základními typy nástaveb. Další ověřování a testování proběhne v průběhu jarních měsíců 2015. Traktory řady Hattat A je možno bez problémů agregovat z produkce firmy MTM Tech, s.r.o. v zimním období např . s univerzálním pluhem UP 24 L a vzadu neseným samonakladacím sypačem řady TS / typ TS 600 event. TS 1000 / a TS D / typ TS 600D event. TS 1000D /. Dále je možno traktor využít s těžším univerzálním pluhem řady UP / UP 22 event. UP 24/ nebo se standardními pluhy řady se zajištěným nebo nezajištěným břitem SPTR TN, SPTR TN P ,se segmentovými pluhy lehčí kategorie LLV 27 SL , LLV 29 SL apod.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a samostatně neseného sněhového univ. pluhu UP 24 L

Ilustrační foto příklad agregace traktoru Hattat A 100 a samostatně neseného samonakladacího válcového sypače TS 600.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 vpředu neseného mycího zařízení WM13 na směrové sloupky, svodidla a dopravní značení. Vzadu v zadním TBZ traktoru může být nesena nádrž na vodu o objemu až 1000 l.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a vzadu neseného urovnávače asfaltových směsí TUAS 25.

Rovněž při přípravě uzavírek, úprav veřejných ploch apod může být traktor
Řady HATTAT A využit s vpředu neseným zařízením, které zajišťuje bezpečnost pracovníků při
pokládání a sběru usměrňovacích vodícíh kuželů.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a vpředu neseného pokladače kuželů.

Pokud chceme udržovat krajnice silnic II. A III. tříd, krajnice polních a lesních cest, okraje cyklostezek apod. významně může být využito traktoru řady HATTA A v kombinaci s vzadu neseným zařízením na sekání krajnic a příkopů a na frézování a udržování krajnic pomocí v zadním TBZ traktoru neseném zařízení Taurus s výměnnou mulčovací a frézovací hlavou. Jednoduchá , účinná a efektivní technologie, která v dlouhodobém horizontu přinese obrovské úspory na případné opravy komunikací, jejich odvodnění apod.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a v zadním TBZ neseného zařízení TAURUS S frézou na čištění krajnic.

Pro zajištění jarního úklidu vozovek, veřejných cest a prostranství můžeme traktory řady HATTAT A agregovat vpředu nesenými event. vzadu nesenými válcovými kartáči, které si poradí bez problémů jak s vrstvami nečistot po zimním posypu, deštích a přívalech, tak v zimním období s vrstvou čerstvě napadaného sněhu. Možnosti jsou skutečně nepřeberné a i tady traktor HATTAT A prokazuje, že je pro tuto práci doslova stvořen.

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a vpředu neseného válcového kartáče ZS 180.

Cílem práce techniků firmy MTM Tech, s.r.o.bylo ověřit traktor řady HATTAT A i s vpředu nesených žacím ramenem, event. s vpředu neseným mulčovačem nebo podsvodidlovou sekačkou a tím prokázat, že traktor Hattat řady A lze za určitých podmínek a po provedení potřebných úprav / domontáž předního vývodového hřídele, domontáž pomocného zpevňujícího rámu, domontáž hydraulického systému pro připojení nástaveb na přední upínací desku, demontáž robustní odolné upínací desky normy DIN atd. /provozovat i pro práce na zeleni v okolí cest, cyklostezek, veřejných prostranství, cyklostezek, lesních cest apod. Pro toto ověření bylo vybráno univerzální rameno řady FFA 400 s možností práce vpravo, vlevo od středové osy traktoru, s příčnám přejezdem o délce cca 1 600 mm . Že je traktor schopný po úpravách nést tento typ zařízení bylo pak praktickou zkouškou prokázáno, ověřeno, včetně zaprotokolování zatížení obou náprav traktoru a pravé a levé strany traktoru při různých vyloženích.
Traktor tak získal dále na své využitelnosti.

Informační bulletin 01 2015
Traktor Hattat A 100 ověření využití v komunální oblasti

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a vpředu neseného univerzálního žacího ramenen FFA 400.

Konstrukční oddělení firmy MTM Tech, s.r.o. připravilo pro traktory řady Hattat A potřebné úpravy zajišťující uplatnění v komunální oblasti.

  • dostavba upínací desky DIN 76 060 vel. 3/5
  • dostavba spodního zpevňujícího rámu
  • dostavba spodního zpevňujícího rámu pro aplikaci univ. žacích ramen
  • dostavba zadního zpevňujícího rámu traktoru pro event. aplikace zadní ho univ. ramene
  • vyvedení potřebných párů hydraulických rychlospojek dopředu k TBZ traktoru nebo upínací desce DIN možno vyvést jeden až tři páry rychlospojek a umístit je na držácích vpředu na traktoru event. vpravo před kabinou traktoru
  • vyvedení 7 mi polové zásuvky dopředu na traktoru k desce DIN nebo přednímu TBZ traktoru
  • Montáž výstražných a pracovních osvětlení dle požadavků zákazníků a dle typu prováděných operací a prací s traktoem / paket zimního pracovního osvětlení, pakt výstražné aleje jedno a dvouřadé, paket výstražné rampy 3 až 5 zi světelné, paket výstražných šipek 8.mi až 13-ti světelných apod.montáž mezinápravy traktoru Veškeré úpravy byly ověřeny a odzkoušeny v nasazení s odpovídajícím typem výměnných nástaveb a odpovídajícím způsobem zatížení. Ověřování využitelnosti bude dále pokračovat praktickými zkouškami agregace celé řady dalších nástaveb z vlastní produkce firmy

MTM Tech, s.r.o. .

Ilustrační fota agregace traktoru Hattat A 100 a vpředu montované upínací desky DIN 76 060 vel. 3/5, 3 párů hydraulických rychlospojek, 1 kusu rychlospojky přepadu do nádrže, el. Zásuvky 12V, 7 polů.neseného univerzálního žacího ramenen FFA 400.

Traktory Hattat A vybaveny dále dvoukruhovým vzduchovým brzdovým systém je možno s traktorem aplikovat a provozovat vysokovýkonný vakuový zametač ZT 25

Z výrobního programu MTM Tech, s.r.o., navíc s možností doplnění předním kartáčem s příčným přejezdem řady AKP 800, rovněž výroby MTM Tech, s.r.o.

Praktickým provozem bude tato kompletace ověřena v provozu u zákazníků v jarních měsících roku 2015.
Připojením této nástavby získává Hattat řady A pozici skutečné celoročního multifunkčního využití jako plnohodnotný komunální nosič.


 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto
 Čistenie a údržba komunikácii / Údružba ciest - foto